Os kan du få fat på, når du har brug for det!


+45 4190 0006

Bestyrelsesmedlemmer i en grundejerforening kan møde mange udfordringer - manglende forsikringsdækning bør ikke være en af dem!
At være bestyrelsesmedlem i en frivillig forening byder på mange og forskelligartede opgaver. At være formand gør ikke opgaverne mindre eller mindre komplicerede. Dels er der de formelle ting som vedtægter, bestyrelsesmøder, dagsordener, generalforsamlinger, kontingentopkrævninger, regnskaber m.v. og dels de mere uformelle, som f.eks. grundejere der ikke respekterer regler om skel og hegn, larm i kvarteret, løsgående hunde, vejvedligeholdelse, trafikbelastninger, uenigheder medlemmerne imellem, sager med offentlige myndigheder og meget, meget mere.

 

Hos Boligejerne får du hurtig, kompetent og effektiv rådgivning og hjælp omkring jeres opgaver. Vi arbejder for alle boligejere og for, at ingen skal tvinges fra eget hjem på grund af skatter og afgifter. Boligpolitisk har vi et langsigtet ønske om at omlægge boligbeskatning fra en meget høj, løbende beskatning til en lav, løbende beskatning mod beskatning af et eventuelt provenu ved salg. Det kan du læse meget mere om på vores hjemmeside.


I det daglige arbejder vi på at hjælpe vores medlemsforeninger og deres medlemmer. Er din forening medlem, har alle jeres medlemmer adgang til vores tilbud og vores rådgivning. Er man i tvivl om en anmeldelse til sit forsikringsselskab,, så kan vi hjælpe, er der juridiske spørgsmål, så er vi også klar, og skal man have hjælp til at kontakte offentlige myndigheder, ja, så er vi også til rådighed.


At sidde i en bestyrelse - ofte ulønnet – betyder, at man kan pådrage sig et ansvar. Vi synes derfor, det er rimeligt og hensigtsmæssigt, at alle foreninger/bestyrelser har de rigtige forsikringer, og i vores grundkontingent er inkluderet en forsikringspakke, der blandt andet  omfatter foreningens erhvervsansvar, en bestyrelsesansvarsforsikring og en arbejdsskadeforsikring, der som oftest også vil være et lovkrav.


Kontingent inklusiv forsikringspakke:


                        

Årlig Grundkontingent - Inklusiv de første 50 medlemmer og omfattende forsikringspakke*) Kr. 5.000

 

Medlem nr. 51 til og med nr. 200 koster kr. 80,- pr. medlem

 

Medlem nr. 201 til og med nr. 300 koster kr. 50,- pr. medlem

 

Medlem nr. 301 til og med nr. 500 koster kr. 30 pr. medlem


For medlemmer ud over 500 betales kr. 25 pr. medlem 

 

*) Forsikringspakken omfatter:


  • Erhvervsansvar
  • Bestyrelsesansvar
  • Lovpligtig arbejdsskade
  • Retshjælp
  • Netbank og
  • Underslæb 

Forsikringer tegnes i samarbejde med foreningen Fritidshusejerne

Kontakt: tlf. + 45 4190 0006 | Mail: info@boligejerne.com | Web - boligejerne.com | Maglebjergvej 13 | 2800 LyngbyCopyright © All Rights Reserved